मराठी भाषा फारच अजब

मराठी भाषा…!!

मराठी भाषा फारच अजब आहे ना…??

…गाडी ‘बिघडली’ असेल तर म्हणतात ‘बंद’ आहे.

आणि पोरगी बिघडली असेल तर म्हणतात ‘चालू’ आहे…….