नावामागे श्री

शिक्षिका : मुलांनो! आपण नेहमी वडिलांच्या नावामागे श्री लावत जावे. रोहन; तुझ्या वडीलांचे नाव काय आहे?

रोहन : श्रीमतीराम!

शिक्षिका : गाढवा, वडिलांच्या नावामागे श्री. लावावे व आईच्या नावामागे श्रीमती. समजलं?

रोहन : पण बाई, माझ्या वडिलांचे नाव मतीराम आहे!