८ ऑक्टोबर दिनविशेष

ठळक घटना

  • १९०५ – विलायती कापडांची पहिली होळी.
  • १९३२ – भारतीय वायुसेनेची स्थापना- वायुसेना दिन.
  • १२९६ – संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी पंढरपुरच्या विठोबाचे अखेरचे दर्शन घेतले.
  • वायुदल दिन. जागतिक वयोवृध्द  दिन.
  • १९१९ – महात्मा गांधीनी ’तरुण भारत’ या नावाचे नियतकालीक सुरु केले.

जन्म

मृत्यू

One thought on “८ ऑक्टोबर दिनविशेष

  1. Shivprasad Dubhalkar

    मराठीमातीचे नविन संकेतस्थळ आवडले, यातील चारोळ्या आणि कविता यांच्या सोबत जर एक साजेसे चित्र असेल तर वाचनाची गोडी अधिकच वाढेल.

Comments are closed.