पनीर रसमलाई

साहित्य:

  • १ लीटर दूध
  • ४ वाट्या साखर
  • १ कंडेन्सड मिल्कचा डबा
  • २ ते ३ कप सायीसकट दूध
  • ४-५ वेलदोड्याची पूड
  • थोडी केशराची पूड
  • १ टेबलस्पून मैदा.

कृती:

१ लीटर दूध पितळेच्या पातेल्यात ठेवून उकळा. उकळी आली की त्यात अर्धा लिंबाचा रस व अर्धा चमचा तुरटीची पूड घालून दूध नासवून घ्यावे. दूध चांगले फाटले की उतरवा व गार झाले की उतरवा व कपड्यावर ओतून सैलसर पुरचुंडी बांधून टांगून ठेवा. पाणी गळायचे थांबले की काढून घ्या. व परातीत हे नासलेले दूध व मैदा ऐकत्र करुन खूप मळून घ्या. नंतर त्याचे सुपारीएवढे गोळे करा.एका उथळ पातेल्यात २ वाट्या साखरेत ४ वाट्या पाणी घालून कच्चा पाक करा. पाकाला उकळी आली की त्यात वरील सोडा. गोळे शिजले की चमच्याने अलगत काढून घ्या व ताटलीत ठेवा, गार होऊ द्या. कंडेन्सड मिल्कमध्ये दूध घालून सारखे करा. वेलदोड्याची पूड व केशर घाला. नंतर ह्या दुधात वरील गार झालेले गोळे सोडा.