पारधी आणि भारद्वाज

एक भारद्वाज पक्षी एका पारध्याच्या जाळ्यात सापडला. तेव्हा तो पारध्याला म्हणाला, ‘दादा, मी तुझा असा कोणता अपराध केला आहे म्हणून तू मला मारतोस ? मी तुझं काही सोनं चोरलं नाही, फक्त धान्याचे चार दाणे मात्र घेतले.’ पारध्याने त्याच्याकडे किंचितही लक्ष न देता, त्याची मान मुरगळली व त्याला आपल्या टोपलीत टाकले !

तात्पर्य:- एकदा शत्रूच्या हाती सापडल्यावर, त्याच्यापाशी आपले निरपरधित्व कितीही सांगितले तरी उपयोग होत नाही.