सावळे सुंदर रूप मनोहर

सावळे सुंदर रूप मनोहर

संगीतकार श्रीनिवास खळे ह्यांनी संगीतबद्ध केलेल्या ह्या रचनेला पंडित भीमसेन जोशी ह्यांचा स्वर लाभला आहे.

कॅलीग्राफी: बी.जी लिमये