१ सप्टेंबर दिनविशेष

ठळक घटना

  • १९३९ – दुसरे महायुध्द सुरु.
  • १९६२ – शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना.
  • आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना
  • १९९८ – आकाश क्षेपणास्त्राची चाचणी.
  • १९५१ – सॅनफ़्रान्सिको येथे अ‍ॅन्झस करार संपन्न झाला.

जन्म

मृत्यु