श्रीदत्तात्रेयाची आरती त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती

श्रीदत्तात्रेयाची आरती त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती

श्रीदत्तात्रेयाची आरती त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।
नेती नेती शब्दें नये अनुमाना ।
सुरवर मुनिजन योगी समाधि न ये ध्याना ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय श्रीगुरुदत्ता ।
आरति ओंवाळीतां हरली भवचिंता ॥ ध्रु० ॥
सबाह्य-अभ्यंतरी तूम एक दत्त ।
अभाग्यासी कैंची कळेल ही मात ॥
पराहि परतली तेथें कैंचा हा हेत ।
जन्मरणाचा पुरलासे अंत ॥ जय० ॥ २ ॥
दत्त येऊनियां उभा ठाकला ।
सद्भावे साष्टांगें प्रणिपात केला ॥
प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला ।
जन्मरमरणाचा फेरा चुकवीला ॥ जय० ॥ ३ ॥
दत्त दत्त ऐसें लागलें ध्यान ।
हारपलें मन झालें उन्मन ।
मीतूंपणाची झाली बोळवण ।
एकाजनार्दनी श्रीदतध्यान ॥ जय देव० ॥ ४ ॥