श्रीविठ्ठलाची आरती संत सनकादिक

संत सनकादिक भक्त मिळाले अनेक ॥
स्वानंदें गर्जती पाहूं आले कौतुक ॥ १ ॥
नवल होताहे आरती देवाधिदेवा ॥
स्वर्गीहूनि सुरवर पाहूं येताति भावा ॥ ध्रु० ॥
नरनारी तटस्थ अवघे पडले नयना ॥
ओंवाळितां श्रीमुख धणी न पुरे मना ॥ नवल० ॥ २ ॥
एका जनार्दनीं मंगल कौतुकें गाती ॥
मंगल आरत्या गाती ॥
मिळाले वैष्णव जयजयकारें गर्जती ॥ नवल० ॥ ३ ॥