शुंभ करोती म्हणा

दिवा पाहुनि लक्ष्मी येते
करुं तिची प्रार्थना, करुं तिची प्रार्थना
शुभं करोती म्हणा, मुलांनो, शुभं करोती म्हणा ॥
कोरस : शुंभ करोती कल्याणम्‌, शुभं करोती कल्याणम्‌ ॥१॥

जेथे ज्योती तेथे लक्ष्मी
उभी जगाच्या सेवाधर्मी
दिशा दिशांतुनि या लक्ष्मीच्या
दिसतई पाऊलखुणा – शूभं करोती म्हणा, मुलांनो, … ॥२॥

या ज्योतीने सरे आपदा
आरोग्यासह मिळे संपदा
शत्रुबुद्धिचा विनाश होता
सौख्य मिळे जीवना – शुभं करोती म्हणा, मुलांनो,….॥३॥

दिव्या दिव्या रे दीपत्काअ
कानीं कुंडल मोरी हार
कोरस : दिव्या दिव्या रे दीपत्कार
कानीं कुंडल मोती हार
दिव्यास पाहुन नमस्कार, हा
रिवाज आहे जुना, रिवाज आहे जुना
शुभं करोती म्हणा, मुलांनो,
कोरस : शुभां करोती म्हणा, मुलांनो, शुभं करोती म्हणा ॥४॥