Tag Archives: आई

आई

प्रेम सगळीकडे आहे

प्रेम सगळीकडे आहे, असावे तर फक्त मनाचे डोळे

Engineering च्या मार्क मेमो कडे बघून झालेला बाबांचा संताप असो ,
आई ने गायलेले अंगाई गीत असो
यात असते प्रेम ….

पाढे चुकल्या नंतर ताई ने दिलेला धपाटा असो ,
माझा उदास चेहरा बघून दादा ने विचारलेला प्रश्न ” का रे lovestory मध्ये काही प्रोब्लेम ? “
यातहि आहे प्रेम …

तिने खाऊ घातलेली पुरण पोळी असो कि कटाची आमटी ,
आम्ही सोबत खालेले chocolates ,
यातही आमच्या मैत्री चे प्रेम आहे …

तिच्या नावातच ‘प्रेम’ आणि माझ्या नावात ‘अनंत’,
असे माझे हे ’अनंत प्रेम’ तिच्यावर ….
याच प्रेमाने जीवनाला अर्थ दिला ..
याच प्रेमाने एक आत्मविश्वास दिला …

कधीतरी पालवी फुटेल आणि या ‘अनंत प्रेमाचे’ एक फुल उमलेल .
प्रेम सगळीकडे आहे ,असावे तर फक्त मनाचे डोळे