Tag Archives: इंग्रजी

बाळगून इंग्रजी तैनाती फौज

स्वकीयांना ठेवले कैद
चौथाई सरदेशमुखीवर केली मौज
संस्थानिकांनी खोदला पारतंत्र्याचा हौद
पदरी बाळगून इंग्रजी तैनाती फौज!