Tag Archives: काव्हाराट्टी

काव्हाराट्टी

काव्हाराट्टी

काव्हाराट्टी

लक्षद्वीपची राजधानी काव्हाराट्टी होय.

काव्हाराट्टी : हे शहर-बेट अरबी समुद्रामध्ये कालिकत(कोझीकोडे) व मलबार किनाऱ्यापासून ३४६ कि.मी. नैऋत्येला आहे.