Tag Archives: किस्सा

पुणेरी किस्सा

पुणेरी किस्सा : एक मुलगा कर्वे रोडवरून प्रचंड जोरात गाडी चालवत होता.

एक माणूस त्याला म्हणतो, “काय कर्वे…??”

तो मुलगा गाडी स्लोव करून म्हणतो, “माझे आडनाव कर्वे नाहीये.”

तो माणूस : “मग बापाचा रस्ता असल्यासारखा गाडी का चालवतोस….”..