Tag Archives: कोल्ही

गरूडपक्षीण आणि कोल्ही

एका गरुडपक्षिणीने कोल्ह्याचे पिल्लू पाहिले आणि ते तोंडात धरले. तितक्यात कोल्हीने ते पाहिले व ती म्हणाली, ‘कृपा करून माझं हे एकुलतं एक बालक नेऊ नका. ’ परंतु ती पक्षीण खूप दुष्ट होती. तिने काही न ऐकता आपल्या घरटयात त्या पिल्लाला नेले व आपल्या पिलांना ते खायला दिले. ते पाहुन कोल्ही खूप चिडली व तिने जवळच पेटविलेल्या विस्तवातले एक कोलीत घेतले व आसपासची पाने व काटक्या गोळा करून झाडाला आग लावून दिली. आगीने गरुडाची पिल्ले होरपळून खाली पडली. त्याबरोबर कोल्हीने त्यांच्यावर झडप घालून त्यांना खाऊन टाकले.

तात्पर्य:- स्वतःस फार सामर्थ्यवान कधी समजू नये.