Tag Archives: गंगेचे पठार

खादर

खादर

खादर

खादर:- भारतातील गंगेच्या पठारावर नव्याने बनलेल्या गाळाच्या जमिनीला खादर म्हणतात.

एक सारख्या पोताची असलेली ही जमीन अत्यंत सुपीक असते.