Tag Archives: गांधीलमाशी

गांधीलमाशी, कवडे शेतकरी

काही गांधील माशा आणि कवडे तहानेने व्याकूळ होऊन एका शेतकऱ्यापाशी गेले आणि ‘आम्हांस पिण्यास थोडे पाणी दया,’ अशी त्यांनी त्यास विनंति केली. कवडयांनी त्यांचे शेत उकरून देण्याचे कबूल केले आणि गांधील माशा, चोरापासून त्याच्या शेताचे रक्षण करण्यास तयार झाल्या. परंतु शेतकऱ्याने ती गोष्ट मान्य केली नाही. तो म्हणाला, ‘ही दोन्ही कामे माझे बैल आणि कुत्रे करतील, आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था मला अगोदर केली पाहिजे.’

तात्पर्य:- जवळच्या माणसांस उपाशी ठेवून इतरांस तृप्त करणे हे व्यवहारास धरून नाही.