Tag Archives: गिऱ्हाईक

गिरहाईक म्हणते अनेक गेले उडत

(गिऱ्हाईक म्हणते)
तुझ्यासारखे कैक बसले आहेत
उघडे ठेवून रडत
रांडंच्या येथून अनेकजण
गेले आहेत उडत!