Tag Archives: गुऱ्हाळ

माहितीसाठी फाईल

गुऱ्हाळासाठी काहील
माहितीसाठी फाईल
कोल्हापूर,चा विक्रेता म्हणेल
‘रांडचा पाहिजे तर घेईल, नाहीतर जाईल!’