Tag Archives: ग.दि.माडगुळकर

एका तळ्यात होती

एका तळ्यात होती

एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख
होते कुरुप वेडे पिल्लु तयात एक॥

कोणी न त्यास घेई खेळावयास संगे
सर्वाहूनि निराळे ते वेगळे तरगे

दावून बोट त्याला म्हणती हसून लोक
आहे कुरुप वेडे पिल्लु तयात एक॥

पिल्लस दु:ख भारी भोळे रडे स्वत:शी
भावंड ना विचारी सांगेल ते कुणाशी

जे ते तयास टोची दावी उगाच धाक
होते कुरुप वेडे पिल्लु तयांत एक॥

एकेदिनी परंतु पिल्लास त्या कळाले
भय वेड पार त्याचे वाऱ्यासवे पळाले

पाण्यात पाहताना चोरुनिया क्षणैक
त्याचेच त्या कळाले तो राजहंस एक॥