Tag Archives: चंप्या

मोठ्या माणसांचे दौरे

मोठ्या माणसांचे दौरे

मोठ्या माणसांचे दौरे

सरः चंप्या मला सांग ही मोठी माणसे दौरे का करतात?
चंप्या: मला वाटत त्यांना मुळव्याधाचा त्रास असतो.