Tag Archives: चिरेबंदी वाडा

मामाचा चिरेबंदी वाडा

नात्या गोत्यांचा प्रेमजिव्हाळा
आता सरला आहे
मामाचा चिरेबंदी वाडा
आता ढासळला आहे!