Tag Archives: जगजीवनराम

५ एप्रिल दिनविशेष

पंडीता रमाबाई

पंडीता रमाबाई

जागतिक दिवस

ठळक घटना

  • १६६३ : पुण्याच्या लाल महालावर अचानकपणे केलेल्या हल्ल्यात शिवाजीमहाराजांनी शाहिस्तेखानाची बोटे छाटली.
  • १९४९ : भारत स्काऊट गाईडची स्थापना

जन्म

मृत्यू