Tag Archives: जिभ

पक्षी

घेरतो चारी दिशानी अंधार जेव्हा
पापण्या मिटून आपुल्या निजतात पक्षी
गुलाल ऊधळून आभाळात उगवते पहाट
सोनेरी उन्हात मग भिजतात पक्षी
येता भरून आभाळ घनगर्द सावल्यांनी
तूपासारखे पंखात मग थिजतात पक्षी
लागते आग जेव्हा मनामनांत माणसाच्या
एका खड्यात गुल्लेराच्या मग विझतात पक्षी
लागली चटक जिभेला त्या बिचाऱ्या जिवाची
पातेल्यात हॉटेलाच्या मग शिजतात पक्षी