Tag Archives: जेली

मुरांबा, लोणचे, जेली

मुरांबा, लोणचे, जेली बंद झाकणाच्या काचेच्या किंवा चिनीमातीच्या बरणीत ठेवावे.