Tag Archives: जोक्स

रात्रभर अभ्यास

महेश : काल रात्री मी इतिहासाच्या पुस्तकावर दहा तास घालवले.

रमेश : काय, चक्क दहा तास ?

महेश : हो, रात्री पुस्तक उशीखाली घेऊनच झोपलो होतो.