Tag Archives: ताफा

धडाडती प्रेमाच्या तोफा

घोळका करून आला ताफा
गंध दरवळतो चाफा
दिलाचा दिलवर देतो तोहफा
नंतर धडाडती प्रेमाच्या तोफा!