Tag Archives: तेंडुलकर

क्रिकेटमध्ये बॅड पॅच आहे

तेंडुलकर, लारा, गांगुली यानाही
क्रिकेटमध्ये बॅड पॅच आहे
भारताला नेहमी हरण्यासाठी
शारजासह येथे मॅच आहे.