Tag Archives: थाट

आयुष्य म्हणजे वळणाचा घाट

आयुष्य म्हणजे वळणाचा घाट
दाऊ नको संकटात कर्तृत्वाला पाठ
उमेदीत करतो वैभवाचा थाट
अंधारात हरवते भल्यांची वाट!