Tag Archives: दवाखाणा

तुझ्यासाठी दिल आहे

दवाखान्यात जाण्यासाठी
केसपेपरचे बिल आहे
प्रेम जागवायचे म्हणून
तुझ्यासाठी दिल आहे!