Tag Archives: दारुडा

माझ्यासाठी टॅक्सी

एक दारूडा रस्त्यावरून जात असताना तिकडून एक व्यक्ती येत असते. तेव्हा तो

दारूडा : अरे, माझ्यासाठी टॅक्सी घेऊन ये?

ती व्यक्ती : मी काही तुझा नोकर नाही.

दारूडा : मग कोण आहेस?

ती व्यक्ती : एअर कमांडर!

दारूडा : मग विमान घेऊन ये!