Tag Archives: पक्षकार

नोकरासाठी लाच आहे

अर्थपूर्तीसाठी हेलपाटे लावणे
पक्षकारासाठी जाच आहे
मोबदल्यासाठी बक्षिस घेणे
नोकरासाठी लाच आहे!