Tag Archives: परमेश्वर

भक्ती ही

भक्ती ही अशक्यला शक्य करवून दाखवते. पण अशक्यला शक्य करण्यासाठी भक्ती करु नका. परमेश्वर प्राप्तीसाठीच भक्ती करा.