Tag Archives: भूकबळी

मंदिरी दुधाचा अभिषेक

दारीद्र्यात खचला माणूस
भूकबळी पडले कित्येक
महाल बुडाला सुरपाणी
मंदिरी दुधाचा अभिषेक