Tag Archives: मनुवादी

मनूवाद्यांना आहे विकार

मनूवाद्यांना आहे विकार
समतेसाठी फुकाच पुकार
आचरणात कुठे असतात
फुले, शाहू, आंबेडकर विचार?