Tag Archives: मनुष्यपण

विद्येवाचून काही नाही

विद्येवाचून मान नाही, विद्येवाचून द्रव्य नाही अन्‌ विद्येवाचून मनुष्यपण ही नाही.