Tag Archives: म्हातारा

म्हातारा आणि दारूचे पिंप

एक म्हातारा मोठा दारूबाज होता, त्याने एके दिवशी एक दारूचे रिकामे पिंप पाहिले. त्या पिंपात जरी दारू नव्हती, तरी त्यास जो दारूचा वास येत होता, तो घेण्यातच त्या म्हाताऱ्यास मोठा आनंद वाटला. त्याने आपले नाक, त्या पिंपास जे भोक होते त्यास लावले, आणि आपल्याशीच म्हणाला, ‘ज्या दारूचा वास इतका चांगला आहे, ती दारू किती मधुर असेल !’

तात्पर्य:- शितावरून भाताची परीक्षा होते !’