Tag Archives: यंडाबो

आसाम

आसाम

आसाम

इ.स. १८२६ मधील ब्रिटिशांबरोबर केलेया ‘यंडाबो’ करारानंतर ब्रह्मदेशाने सोडून दिलेला आधुनिक भारतातला प्रदेश आसाम होय.

आसाम:- म्यानमारमधील अशांतीमुळे त्यांनी इ.स.१८१७ मध्ये आसामवर स्वारी केली.

इ.स. १८२६ मध्ये ब्रिटिशांनी म्यानमार हल्लेखोरांना पळवून आसामचा भाग ब्रिटिश भारतास जोडला व इ.स.१८४२ मध्ये संपूर्ण आसाम ब्रिटिशांना मिळाले.