तसे का बोलतात

लोक आपल्याबद्दल काय बोलतात, याचा विचार करण्यापेक्षा लोक आपल्याबद्दल तसे का बोलतात याचा विचार करा.